Fackets hjälptelefon - 020-56 00 56

Ungdomsansvarigutbildningen

Utbildningen är på 40 timmar och är en intensivutbildning centralt i Stockholm, där man får träffa de ungdomsansvariga på förbunden och LOs ungsekreterare samt göra ett besök på riksdagen.Målet är att de som genomfört utbildningen ska:

 • Veta vad den ska göra i uppdraget
 • Ha stärkt sin roll som ungdomsansvarig
 • Kunna bedriva kontinuerlig ungdomsverksamhet på arbetsplats, klubb eller på avdelningsnivå
 • Fått kunskap om handlingsplaner, budget, mötesverksamhet och uppföljning av verksamhet
 • Fått mer kunskap om LO och förbundens organisation och andra sidoorganisationer

 

Innehåll:

 1. Ungdomsverksamhet och uppdragsbeskrivning
 2. Stöd från stadgar och kongressbeslut
 3. Planera och genomföra ungdomsverksamhet
 4. Verksamhetsplan
 5. Handlingsplan
 6. Budget
 7. Nätverk