Fackets hjälptelefon - 020-56 00 56

Ungdomsansvarigutbildningen

Utbildningen är på 40 timmar och är en intensivutbildning centralt i Stockholm, där man får träffa de ungdomsansvariga på förbunden och LOs ungsekreterare samt göra ett besök på riksdagen.Målet är att de som genomfört utbildningen ska:

 

Innehåll:

  1. Ungdomsverksamhet och uppdragsbeskrivning
  2. Stöd från stadgar och kongressbeslut
  3. Planera och genomföra ungdomsverksamhet
  4. Verksamhetsplan
  5. Handlingsplan
  6. Budget
  7. Nätverk