Fråga Facket - 020-56 00 56

Ung ledare

Kursen är på 40 timmar på Runö och riktar sig till alla som vill få de första förutsättningarna att utvecklas i sina ledar- och ansvarsroller.Kursbeskrivning

Ung ledare riktar sig till alla som vill få de första förutsättningarna att utvecklas i sina ledar- och ansvarsroller. För att kunna bygga en stark arbetarrörelse med bas i vår människo-, demokrati- och samhällssyn behöver vi ge unga fackligt aktiva en möjlighet att bli goda ledare.

 

Kanske uppfattar du inte dig själv som ledare men att vara fackligt aktiv är ändå just det, att vara en ledare.

 

Under kursen får du chansen att jobba med din självkännedom och få syn på dina personliga styrkor. Du får lära dig om ledarskap, ledarroller, gruppdynamik, normer och strukturer. Du får också koppla ditt ledarskap till arbetarrörelsens värderingar och målsättningar. Kursen ger möjlighet att skapa sig ett nätverk av andra unga ledare och att därigenom kunna ta del av varandras nätverk.

 

Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

 

Kursen omfattar 5 dagar (40 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar.
Denna kurs anordnas av LO Ung och genomförs på Runö.

 

Syfte

Att ge unga fackliga aktiva en bra start på sin resa för ett gott ledarskap, för att kunna bygga en stark arbetarrörelse med bas i vår människo-, bildnings- och samhällssyn.
 

Mål

Deltagaren känner efter kursen

 • Stolthet över sitt viktiga uppdrag
 • Lust till engagemang

 

Deltagaren tänker efter kursen

 • Att hen behövs och har något att bidra med
 • Att det hen och vi gör är betydelsefullt
 • Tillsammans är vi starka
 • Reflekterar över sitt ledarskap

 

Deltagaren kan efter kursen

 • Med egna ord beskriva arbetarrörelsens mål med samhällsutvecklingen och sin egen roll däri
 • Nämna något om vad som finns i stadgar och kongressbeslut kring ungfrågorna i det egna förbundet.
 • För sig själv beskriva några personliga styrkor
 • Ge exempel på olika ledarroller
 • I ett samtal med t.ex. medlemmar identifiera några negativa samhälleliga normer och strukturer för att tillsammans med andra jobba för att motverka dem
 • Använda sina kunskaper om gruppdynamik för att skapa bättre förutsättningar för en grupp att nå uppsatta mål
 • Ge exempel på sitt eget nätverk t.ex. fackligt, politisk, civilsamhälle, byaförening osv. och vilka påverkansmöjligheter som finns med dem.
 • Identifiera några konkreta idéer kring vad hen kan göra på hemmaplan. En att göra-lista eller en handlingsplan. Som hen själv fått jobba fram. Hen kan själv agera och använder de möjliga resurser som finns.

 

Målgrupp

Medlemmar upp till 30 år

 

Förkunskapskrav

Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om Facket eller motsvarande kunskaper

 

Ekonomi

Du får utbildningsarvode/ersättning samt resor utbetald av LO efter kursens genomförande.

 

Plats

Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum, Näsvägen 100, Åkersberga