Fråga Facket - 020-56 00 56

Engagera dig

Vill du bli mer än bara medlem och aktivera dig på riktigt? Då kan du bli facklig aktivist och påverka både politiker och arbetsgivare, bland annat genom press och andra forum. Är du intresserad? Maila LOs Ungsekreterare på josefin.johansson@lo.seMedlemsutbildningar

Kurserna är öppna för alla som är under 30 år och vill lära sig mer. De riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Ta gärna med en arbetskamrat eller en kompis som du tycker ska bli medlem i facket eller som kanske redan är det.

 

Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du har rätt enligt lagen att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning.

 

Gör en intresseanmälan på www.fackligutbildning.se eller ta kontakt med ditt LO-distrikt.

Funktionsutbildningar

För funktionsutbildningar krävs det förkunskaper och LO och förbunden förväntar sig att medlemmen efter avslutad utbildning är aktiv och tillgänglig i det nya uppdraget.

Mer om Ung ledare

Mer om skolinformatorsutbildning

 

Engagera dig lokalt

Fler kan göra mer! Gå samman med andra fackliga aktiva ungdomar på din ort och bilda en aktivistgrupp. Kontakta ditt LO-distrikt för uppslag till aktiviteter.


Engagera dig på jobbet

Du kan var med och förbättra och bevaka unga vuxnas villkor på din arbetsplats. Fråga vad unga vuxna på din arbetsplats tycker att facket och skyddsombuden ska göra.


Bilda opinion lokalt

Att bild opinion där du bor och arbetar är en viktig del av arbetet. Hitta tidningar, journalister och bloggar som vill skriva om ditt engagemang och som kan hjälpa dig att belysa viktiga frågor