Fråga Facket - 020-56 00 56

Vilka avtalsförsäkringar finns det?

Sjukdomsförsäkring. Blir du sjuk idag och betalar skatt på din inkomst har du rätt att få cirka 80% av din lön i sjukersättning. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats kan du ha rätt till en ännu högre ersättning om du blir sjuk en längre tid.

 

Arbetsskadeförsäkring. Ifall du skadar dig på eller på väg till och från jobbet och behöver vara hemma har du ofta rätt till sjuklön och sjukersättning, men den ligger bara på cirka 80% av din tidigare lön. I kollektivavtalet finns en arbetsskadeförsäkring som gör att du kan få 100% av din tidigare inkomst. Du kan även få ersättning för själva skadan, utöver att du blir ersatt för inkomsten du förlorar genom att vara hemma från jobbet