Fråga Facket - 020-56 00 56

Vi tar pulsen på Ola Palmgren, Facklig ledare, SSU