Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad ska kollektivavtalet innehålla?

Kollektivavtalet har många olika delar. Bland annat reglerar kollektivavtalet vilken lön arbetsgivaren är skyldig att betala ut för ditt jobb. Kollektivavtalet hindrar inte att arbetsgivaren betalar dig mer, men däremot får du inte tjäna mindre. Det blir som ett skydd mot alltför låga löner.

 

Avtalet innehåller även försäkringar som gäller till exempel ersättning vid sjukdom. I avtalet står också vilka arbetstider som gäller, hur många timmar som anses vara heltid och vilken extra ersättning ska du få om du arbetar mer än så. Där står också vilken extra ersättning du ska få om du arbetar kvällar och helge