Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad ska finnas med i ett lönebesked?

Lönebesked har alla rätt att få. I det ska det stå hur många timmar du jobbat, vilken timlön du haft och hur mycket betalt dessa timmar gett. Har du rätt till OB eller övertidsersättning ska det framgå hur många sådana timmar du arbetat och hur mycket pengar det gett. Är det så att ni har till exempel kostavdrag, att du får mat på jobbet, ska det framgå i lönebeskedet. Även semesterersättning ska framgå i lönebeskedet. Det ska stå tydligt hur mycket betalt du fått totalt, hur mycket skatt din arbetsgivare dragit och hur mycket din slutgiltiga lön blir efter skatt.

 

Checklista på vad lönebeskedet ska innehålla: 

  • Hur många timmar du arbetat
  • Vad din timpenning har varit
  • Hur mycket lön du har fått
  • Hur mycket som dragits bort i skatt
  • Hur stor din semesterersättning är
  • Om arbetsgivaren dragit bort pengar för mat eller boende och hur mycket i så fall