Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad ska anställningsbeviset innehålla?

 • Ditt och arbetsgivarens namn – så det är tydligt för båda vem som är anställd av vem.
 • Arbetsplatsens adress och organisationsnummer – jobbar du på en större butikskedja är det viktigt att det framgår vilken butik du ska jobba i. Annars kan du till exempel bli skickad till en annan butik i en annan stad.
 • Dina arbetsuppgifter – det ska framgå vilken befattning du har. Är du anställd som butiksbiträde ska det stå. Det innebär att det är som butiksbiträde du ska jobba, inte städa chefens hem eller laga mat.
 • Eventuella avdrag för kost och logi – det är viktigt att ni är överens om vad som ska ingå i anställningen. Får du lunch och middag på jobbet så är det rimligt att din arbetsgivare gör avdrag för detta.
 • Uppsägningstid – hur länge ska du arbeta kvar efter att du sagt upp dig eller blivit uppsagd?
 • Anställningsform – det är skillnader i de olika anställningsformerna. Läs mer om skillnaderna under 6.2
 • Start- och slutdatum – så du vet hur länge du ska jobba.
 • Hur lång arbetstiden är per dag eller per vecka – så du vet hur mycket du ska jobba och därmed också hur mycket pengar du kommer att tjäna.
 • Din rätt till betald semester alternativt din semesterersättning.
 • Om du har ersättning för övertid och obekväm arbetstid och i så fall hur mycket och mellan vilka tider – så du vet vad som gäller om du jobbar över ordinarie arbetstid eller på obekväm arbetstid.
 • Din lön – oavsett om det är per timme eller per månad ska din lön framgå.