Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad gäller om jag måste sluta?

Det finns olika sätt att sluta. Antingen att du eller din chef säger upp dig eller att du blir avskedad, alltså sparkad. För att kunna bli avskedad måste du enligt lag grovt ha åsidosatt dina plikter gentemot arbetsgivaren. Det kan till exempel vara om du kommer för sent flera gånger, uteblivit från arbetspass utan orsak eller har stulit från arbetsgivaren.

 

Om du sommarjobbar gäller oftast din anställning under en begränsad tid, då framgår det av ditt anställningsbevis när du slutar. Vill du sluta tidigare, eller om din chef vill att du slutar handlar det om vilken uppsägningstid du har. Med uppsägningstid menas hur länge du ska/kan jobba kvar innan du kan/måste sluta.