Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad finns det för olika anställningsformer?

Tillsvidareanställning (fast anställning). Det här är den vanligaste formen av anställning. En sådan anställning får arbetsgivaren inte säga upp så länge det inte finns skäl för avsked alternativt uppsägning på grund av att du har misskött jobbet eller att det finns för lite att göra på företaget så att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Däremot har du alltid rätt att säga upp dig. Såvida du inte kommit överens om något annat med din arbetsgivare är din uppsägningstid en månad.

 

Provanställning får vara högst sex månader och är till för att se om du passar för jobbet eller inte. Det behövs det ingen saklig grund för att avbryta en provanställning från arbetsgivarens sida. Det innebär att denna anställningsform är ytterst osäker, eftersom du kan få gå redan dagen efter att arbetsgivaren har sagt upp dig. Dock gör detta också att det är en osäker anställningsform för arbetsgivaren eftersom du också har rätt att sluta med en dags varsel.

 

Tänk på att dessa regler gäller enligt lag, finns det ett kollektivavtal kan andra bestämmelser gälla, då brukar det ofta vara två veckors uppsägningstid både om du själv säger upp dig eller om arbetsgivaren gör det.

 

En provanställning övergår per automatik till en tillsvidareanställning om den inte blir avbruten inom sex månader.

 

Allmän visstidsanställning är den vanligaste sommarjobbsformen. Det innebär att du har en anställning med ett fast start- och slutdatum, till exempel 1 juni till 31 augusti. En sådan anställning går ofta inte att säga upp så länge det inte finns ett kollektivavtal utan det är en säkerhet både för dig som arbetare men också för arbetsgivaren för då vet hen att du kommer att vara där hela tiden.

 

Det är viktigt att du och arbetsgivaren innan kommer överens om mellan vilka datum du ska jobba men också hur många timmar per vecka eller månad du ska jobba i anställningsbeviset innan du börjar. Akta dig för så kallade nollavtal. Ett nollavtal är att du på pappret är anställd men det finns inte angett hur många timmar du ska jobba. Det innebär att du kanske inte får jobba så mycket som du trott och därmed inte tjänar de pengar du räknat med.

 

Vikariat liknar allmän visstidsanställning, men är till för att ersätta någon som till exempel är på semester eller på föräldraledighet. Inte heller denna anställningsform går att säga upp så länge man inte kommit överens om det innan eller om det finns reglerat i kollektivavtalet.