Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad finns det för försäkringar på ett jobb?

Utöver försäkringar som vi automatiskt har när vi betalar skatt (som att vi får betald ledighet när vi får barn) och sådana vi själva tecknar (till exempel för en bil eller ett hus) finns särskilda försäkringar som är kopplade till våra arbetsplatser. De finns oftast bara om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen och gäller då alla som jobbar där. Finns det inget kollektivavtal är det bra att kolla så att det åtminstone finns en sjukdoms- och arbetsskadeförsäkring. Det finns också försäkringar som bara gäller dem som är medlemmar i facket.