Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad är semesterersättning?

Har man inte rätt till semesterledighet så har man istället rätt till semesterersättning. Semesterersättningen är minst 12 procent på den lön du har tjänat totalt. Det spelar ingen roll om du jobbar en hel sommar eller bara en dag, du har alltid rätt till semesterersättning. Om du är anställd under en kort tid kan din arbetsgivare välja att betala ut semestersättningen varje månad. Annars ska du få din semesterersättning senast en månad efter att du slutat ditt jobb.

 

Semesterersättningen är en laglig rättighet. Ingen kan ta semesterersättningen ifrån dig, dock är det så att om man är anställd kortare än tre månader kan man komma överens om att semesterersättningen ska ingå i lönen, men då ska det framgå i anställningsbeviset. Står det inte till exempel ”80 kr/timme inkl semesterersättning” i anställningsbeviset så ska semesterersättning betalas ut utöver lönen. Semesterersättningen ska alltid framgå som en separat del på lönebeskedet.