Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad är ett lönebesked?

I lönebeskedet står det hur många timmar du har jobbat, vilken timlön du har haft och hur mycket betalt du har fått. Har du rätt till OB eller övertidsersättning ska det framgå hur många sådana timmar du arbetat och hur mycket pengar det gett. Är det så att ni har till exempel kostavdrag, att du får mat på jobbet, ska det framgå i lönebeskedet. Även semesterersättning ska framgå. Det ska även finnas angivet hur mycket betalt du får totalt, hur mycket skatt de dragit och hur mycket din slutgiltiga lön blivit efter skatt.

 

Checklista på vad lönebeskedet ska innehålla: 

  • Hur många timmar du arbetat
  • Hur mycket lön du har fått
  • Hur mycket som dragits bort i skatt
  • Hur stor din semesterersättning är
  • Om arbetsgivaren dragit bort pengar för mat eller boende