Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet är för arbetsplatsen vad en regelbok är för fotbollslaget – hade vi inte haft regler att spela efter på fotbollsplanen hade spelet blivit ojämnt och orättvist. Precis så är det på arbetsplatsen! För att arbetet ska kunna flyta på och för att alla som jobbar ska veta vad som gäller har man ett avtal som bestämmer vad alla ska tjäna, hur man får jobba, semester och så vidare. Avtalet knyts mellan facket och din arbetsgivare och gäller alla på arbetsplatsen.