Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad är det som gäller vid sjuklön?

För att kunna få pengar från arbetsgivaren (sjuklön) när du är sjuk så måste du ha en anställning som är längre än en månad. Det görs ett karensavdrag för varje sjukperiod. Karensavdraget är 20% av din genomsnittliga sjuklön under en vecka. Du kommer alltså se på din lönespecifikation att det dragits pengar.

 

Är du anställd kortare tid än en månad kan du få sjuklön om du har jobbat minst 14 kalenderdagar i följd minus veckovila. Alltså om du till exempel varit anställd 1-20/7 och blir sjuk den 17/7, då kan du få sjuklön. Blir du däremot sjuk den 10/7 kan du inte få sjuklön.