Fråga Facket - 020-56 00 56

Vad är det gäller för löner?

I Sverige har vi inga lagstadgade minimilöner. Det innebär att om det inte finns ett kollektivavtal kan du och din arbetsgivare i praktiken komma överens om att du ska jobba för 5 kr/timme. Självklart är det inte okej att jobba för så lite pengar. Vi tycker att du alltid ska tjäna minst så mycket som kollektivavtalet säger, gärna mer.