Fackets hjälptelefon - 020-56 00 56

Uppsägning/avsked