Fråga Facket - 020-56 00 56

Under 13 år

Får jag som är yngre än 13år arbeta alls?

Ja, det får du. Du får ha enklare och riskfria jobb med kort arbetstid, som bärplockning eller lättare trädgårdsarbete för din familj. Du får också sälja majblommor och jultidningar. Är du under 13 måste din chef ha ett intyg från dina föräldrar eller din vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar.

 

Hur mycket får jag jobba och under vilka tider?
Grundregeln är att du som barn själv ska bestämma hur mycket du vill jobba. Känner du att du vill jobba tre timmar men inte mer, då är det du som ska bestämma det och ingen kan tvinga dig att jobba mer än du känner för.

 

Vill du arbeta mer gäller följande: under lov som varar mer än fem dagar får du högst arbeta 7 timmar per dag eller 35 timmar på en vecka. Timmarna du jobbar måste ligga mellan klockan 06.00 på morgonen och 20.00 på kvällen. Du ska alltid ha minst 14 timmars nattvila mellan arbetsdagarna.

 

Hur mycket ska jag vara ledig?
På en vecka har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Det betyder att du ska ha två dagar ledigt efter varandra och helst på helgen