Fråga Facket - 020-56 00 56

Ska jag ha övertidsersättning?

Om det är så att du och din chef har kommit överens om att du ska arbeta 8 timmar men du istället jobbar 10 timmar för att det är mycket att göra på jobbet så brukar du ofta få övertidsersättning, alltså extra betalt de sista två timmarna. Dock är detta endast reglerat i kollektivavtal. Finns det inte något kollektivavtal på din arbetsplats är det inte säkert att du har rätt till det. Tänk även på att är du under 18 så finns det lagstadgade gränser för hur många timmar per dag du får jobba.