Fråga Facket - 020-56 00 56

Ska jag ha extra betalt på obekväm arbetstid (OB)?

OB-ersättning, alltså extra pengar när du jobbar på obekväm arbetstid) är ingenting som regleras i lag och är därför ingenting som man per automatik har rätt till. Är det så att du har ett kollektivavtal på arbetsplatsen har du däremot ofta rätt att få extra betalt på kvällar, helger och nätter. Storleken på ersättningen och vilka tider som gäller varierar mellan branscherna, därför går det inte exakt att säga om och när du har rätt till OB. Om det inte finns ett kollektivavtal kan du alltid försöka komma överens med din arbetsgivare om att du ska få OB när du jobbar kvällar och helger.