Fråga Facket - 020-56 00 56

Mellan 16 och 18 år

Vilka jobb får jag som är mellan 16-18 år ha?

När du har fyllt 16 år får du jobba med nästan vad som helst. Du får däremot inte jobba med farliga kemikalier, med för tunga lyft eller med maskiner där du kan skada dig. Du får inte heller arbeta ensam. Det gäller speciellt jobb där du arbetar med pengar och kan bli rånad.

 

Hur mycket får jag jobba och under vilka tider?

Arbetstiden ska ligga mellan klockan 06.00 på morgonen och 23.00 på kvällen. Du får arbeta högst 8 timmar på ett dygn eller 40 timmar i veckan. Mellan varje arbetsdag ska du alltid ha minst 12 timmars nattvila.

 

Hur mycket ska jag vara ledig?

Under varje sjudagarsperiod ska du ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Ledigheten ska alltså vara två dagar efter varandra. Du får inte räkna schemalagd skoltid som ledighet.