Fråga Facket - 020-56 00 56

Mellan 13-15 år

Vilka jobb får jag som är mellan 13-15 år ha?

Är du mellan 13 och 15 år får du ha enklare och riskfria arbeten, som att stå i en kiosk eller jobba i affär. Du får också jobba med enklare saker på en industri, i en trädgård eller på ett lantbruk. Däremot får du inte jobba ensam eller sitta i kassan. Din chef måste också ha ett intyg från dina föräldrar eller din vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar.

 

Hur mycket får jag jobba och under vilka tider?

Du får jobba mellan 06.00 på morgonen och 20.00 på kvällen, men aldrig mer än sju timmar i sträck. Du ska alltid ha minst 14 timmars vila mellan varje arbetsdag. Du får arbeta före och efter skolan, men inte under skoltid. På skolfria dagar får du arbeta högst 7 timmar om dagen och 35 timmar på en vecka. Om du har fyllt 15 år och har lov får du arbeta högst åtta timmar om dagen och 40 timmar på en vecka.

 

Hur mycket ska jag vara ledig?

Under varje sjudagarsperiod ska du ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Ledigheten ska alltså vara två dagar efter varandra. Du får inte räkna schemalagd skoltid som ledighet