Fråga Facket - 020-56 00 56

Funktionsutbildningar

För funktionsutbildningar krävs det förkunskaper och LO och förbunden förväntar sig att medlemmen efter avslutad utbildning är aktiv och tillgänglig i det nya uppdraget.

Mer om Ung ledare

Mer om skolinformatorsutbildning