Fråga Facket - 020-56 00 56

 

Engagera dig lokalt

Fler kan göra mer! Gå samman med andra fackliga aktiva ungdomar på din ort och bilda en aktivistgrupp. Kontakta ditt LO-distrikt för uppslag till aktiviteter.


Engagera dig på jobbet

Du kan var med och förbättra och bevaka unga vuxnas villkor på din arbetsplats. Fråga vad unga vuxna på din arbetsplats tycker att facket och skyddsombuden ska göra.


Bilda opinion lokalt

Att bild opinion där du bor och arbetar är en viktig del av arbetet. Hitta tidningar, journalister och bloggar som vill skriva om ditt engagemang och som kan hjälpa dig att belysa viktiga frågor